Konrad Przybylski

Konrad Przybylski

Warszawa, Poland

Senior PHP Developer, ITkon Konrad Przybylski

About

Enjoy programming :-)

Konrad Przybylski is a member of the community since July 2011.

Badges - 13

 • Ten-year membership badge
 • Nine-year membership badge
 • Eight-year membership badge
 • Seven-year membership badge
 • Six-year membership badge
 • Five-year membership badge
 • Four-year membership badge
 • Three-year membership badge
 • SymfonyCon 2013 Warsaw Attendee badge
 • Two-year membership badge
 • One-year membership badge
 • Symfony Community Survey 2012 badge
 • Hey you! badge