Konrad Przybylski

Konrad Przybylski

Warszawa, Poland

Senior PHP Developer, ITkon Konrad Przybylski

About

Enjoy programming :-)

Konrad Przybylski is a member of the community since July 2011.

Badges - 11

 • Eight year membership badge
 • Seven year membership badge
 • Six year membership badge
 • Five year membership badge
 • Four year membership badge
 • Three year membership badge
 • SymfonyCon 2013 Warsaw Attendee badge
 • Two year membership badge
 • One year membership badge
 • Symfony Community Survey 2012 badge
 • Hey you! badge