Konrad Przybylski

Konrad Przybylski

Warszawa, Poland

Senior PHP Developer, ITkon Konrad Przybylski

About

Enjoy programming :-)

Konrad Przybylski is a member of the community since July 2011.

Badges - 10

  • Seven year membership badge
  • Six year membership badge
  • Five year membership badge
  • Four year membership badge
  • Three year membership badge
  • SymfonyCon 2013 Warsaw Attendee badge
  • Two year membership badge
  • One year membership badge
  • Symfony Community Survey 2012 badge
  • Hey you! badge