KCN Tran Anh Tan Phu

KCN Tran Anh Tan Phu

Ho Chi Minh, Vietnam

Real Estate, Trần Anh Group

About

KCN Trần Anh Tân Phú là dự án đánh dấu sự chuyển hướng của Tập đoàn Trần Anh Group sang phân khúc bất động sản công nghiệp.
/g/11gxpgnns_

KCN Tran Anh Tan Phu is a member of the community since September 2020.

Badges - 4

  • Three-year membership badge
  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge