Dược Liệu Việt Nam

Dược Liệu Việt Nam

Hanoi, Vietnam

Staff, Dược Liệu Việt Nam

About

Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam với thế mạnh về hệ thống nhà máy sản xuất đạt GMP - WHO, vùng trồng dược liệu với chứng nhận GACP - WHO, hệ thống kiểm định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn và được cấp giấy chứng nhận GLP và ISO 17025

Dược Liệu Việt Nam is a member of the community since November 2019.

Badges - 5

  • Four-year membership badge
  • Three-year membership badge
  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge