Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện Quản Lý Xây Dựng

Hà Nội, Vietnam

Viện Quản Lý Xây Dựng

About

https://vienquanlyxaydung.com chuyên đào tạo, tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc.

Viện Quản Lý Xây Dựng is a member of the community since June 2020.

Badges - 1

  • Hey you! badge