tran nhom

tran nhom

Phoenix, Vietnam

Seoer, vat lieu kien truc

About

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lam Chắn Nắng Ngoại Thất, hỗ trợ cho kiến trúc sư các kiến thức và chuyên môn để tích hợp Hệ thống Lam Chắn Nắng vào kiến trúc tòa nhà, tăng cường bảo vệ mặt đứng với giảm tác động của sức nóng mặt trời.

tran nhom is a member of the community since August 2020.

Badges - 1

  • Hey you! badge