Tổng Kho 3m

Tổng Kho 3m

Hanoi, Vietnam

3m

About

Tổng kho 3M là thành viên của "Công ty cổ phần thương mại CTN Việt Nam" - đại lý phân phối các sản phẩm 3M về bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp

Tổng Kho 3m is a member of the community since April 2021.

Badges - 1

  • Hey you! badge