The Golden Palm

The Golden Palm

Hà nội, Vietnam

CEO, The Golden Palm

About

Thegoldepalm trang thông tin bất động sản. Đặc biệt các dự án tập đoàn Kita Group như Stella Mega City, Stella Vĩnh Long,...

The Golden Palm is a member of the community since October 2020.

Badges - 2

  • Profile completed badge
  • Hey you! badge