Senturia Q9 Central Point

Senturia Q9 Central Point

Hồ Chí Minh, Vietnam

Senturia Q9 Central Point

About

https://senturiacentralpoint.com.vn có quy mô 70ha. Là khu Biệt Thự Đơn Lập Sân Vườn. Kiến tạo không gian sống xanh. Với ưu đãi: Lịch thanh toán 10 năm

Senturia Q9 Central Point is a member of the community since January 2021.

Badges - 1

  • Hey you! badge