Phước Realty

Phước Realty

Da Nang, Vietnam

CEO, Top Realty

About

Tôi là Phước Realty, chuyên viên tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng.

Phước Realty is a member of the community since July 2021.

Badges - 2

  • Profile completed badge
  • Hey you! badge