Nha Khoa Paris

Nha Khoa Paris

HaNoi, Vietnam

Dentist, Nha Khoa Paris

About

Bước 1: Thực hiện khám tổng quát sức khỏe răng miệng để đưa ra đánh giá chuẩn nhất và phát hiện những bệnh lý răng miệng nếu có rồi tiến tới những phương pháp điều trị dứt điểm mới có thể thực hiện quá trình trồng implant trong xương hàm.

Bước 2: Thực hiện phẫu thuật và đặt trụ implant theo kế hoạch điều trị. Thời gian của bước này có thể kéo dài từ 20 - 30 phút thực hiện

Bước 3: Sau khoảng từ 7 cho tới 10 ngày sau bạn có thể đến tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ và cũng mất khoảng 20-30 phút để cắt chỉ nếu cần thiết.

Bước 4: Sau khoảng 3 tháng tiếp theo khi mà trụ đã ổn định thì bạn có thể tái khám cũng như việc lấy dấu răng sứ để gắn trên trụ.

Bước 5: Lúc này khi trụ đã được kiểm tra là ăn khớp với xương răng thì có thể tiến hành gắn abutment và mão sứ tạm thời trên trụ sau khoảng 3 ngày tiếp theo. Thời gian có thể mất khoảng 60 phút thực hiện.

Bước 6: Gắn mão sứ hoàn chỉnh lên implant. Bạn có thể thực hiện kiểm tra lần cuối xem mọi thứ đã chắc chắn và ổn định hay chưa (có thể mất khoảng 3 đến 5 ngày của bạn cho quá trình theo dõi) và mất khoảng 1 giờ đồng hồ cho mọi thứ ăn khớp lại với nhau.

Nha Khoa Paris is a member of the community since May 2020.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge