MoneyHub

MoneyHub

Ho Chi Minh, Vietnam

CEO, MoneyHub

About

Tại Việt Nam, có một nền tảng kết nối mọi nhu cầu tài chính rất rất phổ biến là MoneyHub.
Tất cả các sản phẩm tài chính, bảo hiểm. Bạn chỉ việc lên website của MoneyHub là đều tìm được hết. Thậm chí, các tư vấn viên ở đây tư vấn khách hàng rất nhiệt tình và chuyên nghiệp nữa.

MoneyHub is a member of the community since October 2020.

Badges - 1

  • Hey you! badge