Michał Wyka

Michał Wyka

Arlington, United States

About

Każdy, kto prowadzi własną jednostkę gospodarczą wie, że wystawiając fakturę z odroczonym terminem płatności musi liczyć się z przypuszczalnym przeterminowaniem płatności oraz trudnościami w jej wyegzekwowaniu. Na rynku istnieje wiele biur windykacyjnych, jakie entuzjastycznie wspomogą poszkodowanemu biznesmenowi w odzyskaniu należności. Najistotniejszą przyczyną, dla jakiej ludzie biznesu decydują się na współpracę z przedsiębiorstwami windykacyjnymi jest w głównej mierze egzekucja środków z niezapłaconych faktur, a co za tym idzie, zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wypróbuj drabik inkaso. Jeśli wierzytelność przepadłaby, w owym czasie wierzyciel byłby narażony na strat a kwota, którą mógłby przeznaczyć na inwestycję obciąży jego prywatną kieszeń.

Michał Wyka is a member of the community since February 2018.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge