Vladylen Shashkov

Vladylen Shashkov

Berlin, Germany

Software Developer, MeinFernbus

About

Software developer

Vladylen Shashkov is a member of the community since October 2015.

Badges - 8

  • Five-year membership badge
  • Four-year membership badge
  • Three-year membership badge
  • Two-year membership badge
  • SymfonyCon Berlin 2016 Attendee badge
  • One-year membership badge
  • SymfonyCon Paris 2015 Attendee badge
  • Hey you! badge