Hồng Phát

Hồng Phát

Ho Chi Minh, Vietnam

Kinh doanh va thi cong ve sinh cong nghiep, ve sinh nha xuong, Cong Ty CP Hong Tam Phat

About

Cong ty Co phan Hong Tam Phat tu hao la cong ty dich vu ve sinh cong nghiep voi cac giai phap chuyen nghiep va cao cap. Chung toi mong muon tao ra moi truong song xanh sach, dam bao suc khoe, gop phan tang nang suat lao dong, tang chat luong cuoc song.

Hồng Phát is a member of the community since May 2019.

Badges - 2

  • One-year membership badge
  • Hey you! badge