Milena Edyta

Milena Edyta

Cincinnati, United States

About

Niemal każde przedsiębiorstwo wykonuje audyt wewnętrzny. Ma on niesłychanie ogromne przeznaczenie. Dzięki niemu efektywność administrowania zostaje poprawiona, podejmowane są odpowiednie decyzje. Sprawdź: kontrola i audyt. Wewnętrzny audyt to ogół działań, po jego zrealizowaniu kierownik jednostki zyskuje niezależną i obiektywną ocenę działania przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności, celowości, użyteczności a również przejrzystości. Specjalność została opracowana przy uwzględnieniu obecnej sytuacji na rynku pracy.

Milena Edyta is a member of the community since February 2018.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge