Nguyễn Hữu Yên

Nguyễn Hữu Yên

Hà Nội, Vietnam

Intern, Open Techiz

About

The member has not provided a biography yet.

Nguyễn Hữu Yên is a member of the community since June 2019.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge