Marcin Wojcik

Marcin Wojcik

Baton Rouge, United States

About

prawo rodzinne Poznań
Trafnie wskazuje Sąd I instancji w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku, powołując się na treść uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r. w jaki sposób należy rozumieć zawarty w art. 85 k.k. zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok”. Niewątpliwie, decydujące znaczenie ma umiejscowienie poszczególnych przestępstw przed datą chronologicznie pierwszego wyroku do nich się odnoszącego.

Marcin Wojcik is a member of the community since February 2018.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge