Andrzej Makoer

Andrzej Makoer

Pittsburgh, United States

About

Rozwód Poznań Powyższy, bezsporny stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy oraz w aktach rentowych ubezpieczonego, których prawdziwość i rzetelność nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Sąd Okręgowy również nie znalazł podstaw do podważenia jej wiarygodności z urzędu.
Przechodząc do rozważań merytorycznych

Andrzej Makoer is a member of the community since August 2018.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge