Cho thuê âm thanh

Cho thuê âm thanh

Ha Noi, Vietnam

SEO marketing, Khang Phu Dat Audio

About

Chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê loa đài sự kiện chuyên nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp 10+ cấu hình thiết bị đáp ứng cho tất cả sự kiện khác nhau.

Cho thuê âm thanh is a member of the community since January 2021.

Badges - 3

  • Two-year membership badge
  • One-year membership badge
  • Hey you! badge